+ CosMo 2014

© Ivan Calderoni Photography: Ivan Calderoni Models: Sara Reverberi

© Ivan Calderoni Photography: Ivan Calderoni Models : Gidan Poor Lamb Chan / Francesca Moreni

© Ivan Calderoni Photography: Ivan Calderoni Models : Gidan Poor Lamb Chan